Wednesday, December 12, 2007

ISU-ISU LUPA DALAM SEMBAHYANG


Sunat-sunat sembahyang itu terbahagi kepada dua:

ISU-ISU LUPA DALAM SEMBAHYANG

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Contoh-Contoh Lupa Sunat Sembahyang

1. Sunat ab‘ad.
Iaitu perkara sunat yang perlu ditampung dengan sujud sahwi apabila ditinggalkan.

2. Sunat hai’at.
Iaitu perkara sunat yang tidak perlu ditampung dengan sujud sahwi apabila
ditinggalkan.


Sunat-sunat ab‘ad itu terdiri daripada:

1. Tasyahhud awal dan duduknya.
2. Qunut subuh dan qunut witir, dan berdirinya.
3. Shalawat ke atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika tasyahhud awal.
4. Shalawat ke atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika qunut.
5. Shalawat ke atas keluarga Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika tasyahhud akhir.
6. Shalawat ke atas keluarga Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika qunut.


Sunat-sunat hai’at pula ialah selain perkara sunat yang disebutkan di atas, antaranya seperti berikut:

1. Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratulihram, ketika hendak rukuk, ketika bangkit daripada rukuk dan ketika bangkit daripada tasyahhud awal.
2. Membaca doa iftitah.
3. Membaca at-ta‘auuz sebelum surah al-Fatihah.
4. Membaca ayat atau surah daripada al-Qur’an selepas al-Fatihah pada dua rakaat permulaan.
5. Melafazkan takbir ketika takbir intiqalat (takbir perpindahan daripada satu rukun ke satu rukun yang lain.
6. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud.


Berbalik pada permasalahan apabila seseorang terlupa untuk melakukan sunat-sunat sembahyang, apakah yang perlu dilakukan jika menghadapi keadaan ini? Berikut adalah beberapa contoh lupa sunat sembahyang dan cara penyelesaiannya.

1. Lupa Melakukan Sunat Hai’at

Jika perkara-perkara sunat hai’at ditinggalkan dengan senghaja atau tertinggal dengan sebab lupa, maka sembahyang itu tidak batal, malah tidak disunatkan sujud sahwi. Jika dilakukan juga sujud sahwi itu, sedang dia tahu perbuatan itu salah serta melakukannya dengan senghaja, maka batal sembahyangnya. Lain pula halnya, jika dia tidak mengetahui perkara itu salah atau dilakukannya kerana terlupa, maka tidak batal sembahyang tersebut.

2. Lupa Melakukan Sunat Ab‘ad

Apabila terlupa atau senghaja meninggalkan sunat ab‘ad walau tertinggal lebih daripada satu, maka sunat dilakukan sujud sahwi sebelum memberi salam.

Umpamanya tertinggal tasyahhud awal, walaupun hanya sebahagian daripada tasyahhud awal itu seperti tertinggal huruf dalam ayat “, maka disunatkan sujud sahwi sebelum memberi salam.

Demikian juga qunut subuh atau qunut witir (tidak termasuk qunut nazilah). Jika tertinggal walau hanya satu huruf seperti tertinggal huruf dalam ayat ”, maka disunatkan sujud sahwi.


3. Ingat Sebelum Sampai Pada Rukun Sembahyang

Adapun jika teringat sunat ab‘ad yang tertinggal itu sebelum intishab (had berdiri yang memadai untuk membaca al-Fatihah) atau sebelum sempurna sujud (iaitu sebelum meletakkan kesemua tujuh anggota sujud), maka sunat kembali untuk melakukan sunat ab‘ad yang tertinggal itu.

Umpamanya seseorang lupa melakukan tasyahhud awal kemudian dia bangkit untuk berdiri, lalu teringat sebelum intishab, maka sunat baginya kembali untuk melakukan tasyahhud awal. Jika bangkitnya itu lebih hampir kepada berdiri berbanding dengan duduk, maka sunat dilakukan sujud sahwi kerana dia melakukan perbuatan yang bukan dalam susunan sembahyang. Adapun jika bangkitnya itu lebih hampir kepada duduk berbanding dengan berdiri ataupun sama kedudukannya, maka tidak disunatkan sujud sahwi.

Demikian juga halnya jika seseorang teringgal qunut kemudian dia menuju untuk melakukan sujud, lalu teringat sebelum sampai melakukan sujud dengan sempurna, maka sunat kembali untuk melakukan qunut yang tertinggal. Jika perbuatannya menuju kepada sujud itu sampai kepada sekurang-kurang had rukuk (bongkok badan sehingga kedua tapak tangan sampai kepada lutut), maka sunat baginya melakukan sujud sahwi kerana dia telah menambah satu rukuk.

4. Ingat Setelah Sampai Pada Rukun Sembahyang

Apabila teringat sunat ab‘ad yang tertinggal itu setelah intishab atau sujud, maka tidak boleh kembali pada melakukan sunat ab‘ad tersebut. Jika dia kembali pada melakukannya sedangkan dia tahu perbuatan itu salah ataupun senghaja melakukannya, maka batal sembahyangnya itu. Di akhir rakaat pula, sunat sujud sahwi sebelum memberi salam.

Umpamanya seseorang lupa melakukan tasyahhud awal kemudian teringat setelah dia sampai intishab (berdiri tegak), maka tidak boleh lagi dia kembali pada melakukan tasyahhud awal. Jika dia kembali pada melakukan tasyahhud itu, maka batal sembahyangnya. Lain halnya jika dia kembali pada tasyahhud tersebut dengan sebab lupa atau tidak mengetahui akan kesalahan perbuatan itu, maka tidak batal sembahyangnya.

Demikian juga dalam keadaan terlupa membaca qunut. Apabila teringat selepas sempurna sujud, maka tidak boleh lagi kembali pada melakukan qunut tersebut.

5. Syak Pada Meninggalkan Sunat Ab‘ad

Jika seseorang syak pada meninggalkan sunat ab‘ad, maka sunat sujud sahwi sebelum memberi salam, kerana pada asalnya dia tidak melakukan sunat ab‘ad.

Umpamanya terjadi syak pada seseorang, adakah dia telah membaca qunut ataupun tidak, atau adakah dia telah melakukan tasyahhud awal ataupun tidak, maka sunat baginya sujud sahwi.

6. Peranan Makmum Apabila Imam Terlupa Sunat Ab‘ad

Apabila imam tertinggal sunat ab‘ad kemudian teringat sebelum intishab atau sujud, lalu imam kembali melakukan yang tertinggal itu, maka wajib makmum mengikutinya walaupun makmum itu sudah intishab atau sujud. Jika makmum tidak kembali untuk mengikuti imamnya, maka batal sembahyangnya jika dia tidak berniat mufaraqah.

Umpamanya imam tertinggal tasyahhud awal kemudian teringat sebelum imam intishab (berdiri tegak), lalu imam kembali duduk untuk melakukan tasyahhud tersebut, maka makmum wajib mengikuti imamnya itu walaupun makmum tersebut sudah sampai pada intishab.

Adapun jika imam tertinggal tasyahhud awal kemudian teringat setelah imam intishab, lalu imam kembali pada melakukuan tasyahhud tersebut, maka makmum tidak boleh mengikuti imamnya itu. Ini kerana jika imam itu salah ataupun senghaja kembali pada melakukan tasyahhud awal, maka sembahyang imam itu batal dan makmum tidak boleh mengikuti imam yang batal sembahyangnya. Maka dalam hal ini ada dua cara yang boleh dilakukan oleh makmum. Pertama, hendaklah makmum itu mufaraqah (berpisah daripada mengikuti imam). Ataupun yang kedua, makmum menunggu imamnya dengan sangkaan imam itu kembali kepada tasyahhud awal disebabkan terlupa.

Jika dalam hal imam kembali pada tasyahhud awal setelah imam intishab, lalu makmum pun mengikuti imamnya kembali pada tasyahhud tersebut, maka batal sembahyang makmum itu. Lain halnya jika makmum itu terlupa ataupun tidak tahu perbuatan itu salah, maka tidak batal sembahyangnya.

Jika makmum yang terlupa melakukan tasyahhud awal lalu makmum itu berdiri intishab sedangkan imam duduk melakukan tasyahhud awal, maka makmum wajib kembali untuk mengikuti imamnya.


Cara Mengerjakan Sujud Sahwi

Sujud sahwi hukumnya adalah sunat apabila meninggalkan perkara yang disuruh dalam sembahyang ataupun membuat perkara yang dilarang sama ada ketika sembahyang fardhu ataupun sembahyang sunat melainkan ketika sembahyang jenazah.

Cara melakukan sujud sahwi itu ialah dengan dua kali sujud dan sekali duduk antara dua sujud tersebut. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum memberi salam. Segala yang diwajibkan dan disunatkan dalam sujud sahwi itu serupa dengan sujud dan duduk antara dua sujud di dalam sembahyang. Hanya ada pendapat mengatakan zikir yang dibaca dalam kedua-dua sujud sahwi itu ialah Ini kerana zikir tersebut lebih sesuai dengan keadaannya iaitu lupa.

Wajib berniat sujud sahwi, iaitu mengqasadkan dalam hati sujud sahwi beriringan ketika hendak melakukan sujud tanpa melafazkan niat tersebut. Jika dilafazkan niat itu maka batal sembahyang.

Dengan penjelasan-penjelasan mengenai keadaan-keadaan lupa dalam sembahyang dan cara menyelesaikannya, mudah-mudahan akan menambahkan maklumat kita tentang sembahyang dan seterusnya sembahyang kita akan dilakukan dengan lebih sempurna.

Friday, November 30, 2007

Zakat menurut TariqatZakat itu terbahagi kepada 2 jenis:
Pertama, zakat yang ditentukan oleh syariat.
Kedua, zakat menurut pandangan ahli tariqat.

Zakat jenis pertama telah pun makruf.Yang ingin dibicarakan di sini adalah zakat jenis kedua.

Zakat dari sudut pandangan tariqat ialah sebahagian dari "harta kerohanian" yang diperolehi oleh seseorang itu dibagi-bagikan kepada mereka yang memerlukan iaitu kepada fakir miskin dalam bidang kerohanian.

Apa saja yang dihulurkan untuk tujuan berzakat adalah pada hakikatnya terlebih dahulu jatuh pada "tangan" Allah sebelum ianya sampai ke tangan penerimanya.Oleh yang demikian tujuan zakat bukanlah sebenarnya untuk kita membantu fakir miskin itu kerana Allah sendiri adalah Maha Pemberi segala keperluan termasuk orang2 yang fakir miskin itu.Tetapi rahsia sebenarnya di sebalik itu ialah untuk menjadikan niat pemberi zakat itu diterima oleh Allah.

Mereka yang hampir dengan Allah membagi-bagikan ganjaran kerohanian hasil dari ibadat dan amal solehnya dengan niat untuk menghadiahkan pahala amalan solehnya kepada orang2 yang berdosa.Allah dengan rahmatNya mengampunkan dosa2 hamba-hambaNya yang berdosa itu hasil dari pembahagian sebahagian pahala dan ganjaran yang diperolehi oleh hamba-hambaNya yang soleh itu.

Tegasnya, orang2 sufi dalam kategori ini sangat merahmati orang2 awam yang lalai dan selalu menyia-nyiakan dirinya.Amalan mereka kurang, malah dosa semakin bertambah.Orang seperti ini adalah dalam bahaya yang besar namun mereka tidak sedar dan terus hidup dalam kelalaian.

Sebab itulah kaum sufi ini merasa kasihan terhadap kelompok orang2 ini sehingga semua amalan baik dan bakti yang dikerjakannya itu bukan bertujuan untuk meraih pahala yang banyak untuk diri sendiri di hari pembalasan.Bahkan dihadiahkan kesemua pahala itu buat kelompok orang2 yang lalai dan berdosa tadi.Mereka sekalian dianggap miskin.Tidak punya amalan yang baik yang bakal mendinding diri mereka dari api neraka dan azab siksa di akhirat.Kerana itulah mereka dizakatkan dari amalan2 yang dibuat oleh orang2 sufi itu supaya timbangannya menjadi berat.

Orang2 sufi ini tinggal kosong dirinya dari hartabenda keduniaan.Bahkan semua pahala yang diraih dari amalan2 kebajikannya pula sudah dihadiahkan kepada orang lain.Jadi mereka tidak punyai apa2.Kebaktiannya di dunia bukan kerana harta dan pangkat dan kebaktiannya buat akhirat bukan kerana inginkan balasan atau pahala yang banyak.Namun semua yang dilakukannya itu adalah untuk Allah dan semata-mata kerana Allah saja.Dirinya hamba dan Dia adalah Tuannya.Dan sikap hamba mestilah menurut kesemua perintah "Tuan" kerana menunjukkan kepatuhan mutlak.Bukan kerana mencari keuntungan dengan balasan pahala dan sebagainya.Orang yang membelanjakan segala harta miliknya dan tidak mengharapkan balasan apa2 pun adalah dalam peliharaan dan jagaan Allah di dunia dan di akhirat.

Seorang wanita Waliyullah yang bernama Rabiah al-Adawiyah pernah berdoa kepada Allah yang lebih kurang maksudnya:Wahai Tuhanku!Berikanlah semua bahagian(harta) aku dalam dunia ini kepada orang2 kafir dan sekiranya ada ganjaran bagiku di akhirat nanti berikanlah semua ganjaranku itu kepada hambaMu yang beriman.Aku hanya menyintaiMu.Aku hanya mahu bersamaMu.Itu saja yang hamba pinta dariMu.Kerana manusia dan apa yang dimilikinya untuk sementara adalah sebenarnya milikMu jua.

Itulah yang dipinta oleh seorang Abid yang sufi yang merindui Tuhannya.Bukan harta kekayaan dan kemewahan Zahratul-Hayatiddunia yang dimintanya untuk mengecap kehidupan yang mewah dan senang-lenang di dunia ini.Namun kalau dimintanya niscaya akan diberikan Tuhan kepadanya.Dan bukan pula pahala dan ganjaran akhirat yang banyak yang diharap-harapkannya.Malah yang ada untuknya pun semuanya sudah dihadiahkan kepada yang lain.Yang dikejarnya dan dicita-citakannya tiada lain melainkan kecintaan Allah,keredhaanNya,rahmatNya,belas-kasihanNya,ampunan dan maghfirahNya, perlindunganNya,pemerhatianNya,kehampiran diri kepadaNya,duduk bersama-sama di sisiNya untuk mengecap nur dan cahayaNya dan terakhir sekali melihat WajahNya.Itulah kemuncak pengurniaan Allah!Sebab itulah hati mereka tidak pernah berhenti untuk merinduiNya.

Kemudian setiap yang diberikan manusia di jalan Allah dan kerana mencari keredhaan Allah tidaklah hilang sia2 belaka.Malah ia akan diganti dengan sekurang-kurangnya 10 kali ganda.Malah jika ikhlasnya penuh dalam pemberian itu ia akan digandakan lagi sampai tujuh ratus kali ganda atau lebih dari itu.Allah bersifat murah hati.Sedang kita tidak memberi pun nikmat dan kurniaNya datang bercurah-curahan kepada kita.Maka apatah lagi jika kita memberi untuk menunjukkan kesyukuran kita kepadaNya.

Kerana sifat memberi itu adalah sifatNya dan Dia senang melihat hambaNya meniru sifat suka memberi yang menjadi sifatNya itu.Perbendaharaan Allah tidak akan kosong.Dan bila Allah memberi Dia akan memberi dengan "tangan"Nya yang terbuka.

Diolah dari kitab Rahsia Sufi karya Syeikh Abdul Qadir al-Jailani,
Terjemahan:Abd Majid Hj Khatib,
ditahkik dan ditulis semula oleh Syed Ahmad Semait.

Wednesday, November 28, 2007

Memahami Muraqabah

Memahami Muraqabah

Dipetik dari kitab al Risalah al Qusyairiyyah
Sumbangan : Abdullah Tahir

Seorang syeikh (mursyid) mempunyai ramai anak murid, dan ia pula lebih menyukai salah seorang dari muridnya malah memberi perhatian yang lebih kepada murid tersebut berbanding dari murid-muridnya yang lain.

Ketika ditanyai kepadanya (mursyid tersebut) akan hal itu, maka ia menjawab, “Aku akan tunjukkan mengapa aku bersikap demikian terhadapnya.” Lalu ia mengumpulkan murid-muridnya dan diberikan kepada setiap orang dari muridnya itu seekor burung dan memerintahkan kepada mereka, “Sembelihlah burung-burung itu disuatu tempat dimana tiada sesiapapun yang dapat melihatnya!”.

Maka sekalian murid-muridnya pun beredar untuk melaksanakan arahan syeikh tersebut. Dan kemudian masing-masing kembali kepada syeikh dengan burung sembelihannya kecuali murid kesayangan syeikh, dimana ia kembali dengan membawa burung dalam keadaan hidup. Maka syeikhpun bertanya padanya, “Mengapa engkau tidak menyembelihnya?”. Murid itu menjawab, “Tuanguru memerintahkan saya untuk menyembelih burung ini di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapapun dan saya tidak menemui akan tempat seperti itu. (maksudnya: Murid itu tidak dapat mencari suatu tempatpun yang sunyi dari tilikan/pengelihatan Allah swt yang Maha Melihat).

Mendengar akan jawaban dari muridnya itu, lalu syeikhpun berkata kepada murid-murid yang lain, “Inilah sebabnya mengapa aku memberi perhatian kepadanya”.Nota:-
 • Menurut Syeikh Ali ad Daqqaq, bahawa sabda Nabi saw maksudnya, “Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kamu”, merupakan dalil bagi muraqabah.
 • Dan berkata al-Jurairy, “Orang yang belum mengukuhkan rasa taqwa dan muraqabah dirinya kepada Allah Ta’ala, tidak akan mencapai mukasyafah dan musyahadah”.
 • Jalan mengenal kekurangan diri

  Jalan mengenal kekurangan diri
  oleh Liesenden

  Ketahuilah sekiranya Allah Azza wa Jalla berkehendak kebajikan dan hikmah bagi hambaNya,
  nescaya diperlihatkanNya kekurangan- kekurangan, kecelaan diri hamba itu.
  Siapa yg penglihatan hatinya tembus, nescaya tidak tersembunyi
  kepadanya akan kekurangan dan kecelaan dirinya itu.
  Maka apabila dia sudah mengetahui akan kekurangan dan kecelaan dirinya itu,
  nescaya akan memungkinkan dirinya mengubati dan membersihkannya.
  Malangnya kebanyakan hamba tidak mengetahui akan kekurangan dirinya,
  malah mereka lebih mudah lagi melihat habuk pada mata saudaranya
  daripada melihat kecacatan matanya pada dirinya sendiri.
  Barangsiapa ingin megetahui kekurangan dirinya, maka baginya tertentu empat jalan:
  1. Berguru dengan yang Mursyid
  2. Mencari teman yang benar
  3. Mendengar celaan daripada musuhnya
  4. Bercampur dan melihat gelagat kecelaan pada manusia lalu diperhatikan kembali pada dirinya akan kecelaan dan kekurangan yang ada pada diri nya.
  (Petikan dari Kitab Ihya Ulumuddin)

  Kemestian pada Mukmin


  Kemestian pada Mukmin
  oleh Awam

  Yang musti ada pada seorang Mukmin ialah:
  1. Negeri yang luas
  (Hati yang bersih dan selalu ingat Allah)
  2. Pelita menerangi
  (Ilmu yang cemerlang)
  3. Kendaraan yang lekas
  (Banyak amalan ibadah dengan ikhlas)
  4. Pakaian yang Indah
  (Akhlaq yang luhur dan beradab)

  Mengenal Arifbillah

  Mengenal Arifbillah
  oleh Nur Anwar (http://www.bicarasufi.com/bscweb/muntahi/b2.html)


  Quote:
  Bukanlah orang 'arif orang yang apabila ia dapat mengisyaratkan (sesuatu dari rahsia Allah) bererti ia menemukan Allah Taala lebih dekat kepadanya dari isyaratnya. Tetapi orang 'arif ialah orang (yang merasa) tidak ada isyarat baginya, kerana tenggelamnya dalam WUJUD Allah dan hilangNya dalam SYUHUD kepada Allah"
  (IMAM IBNU ATHAILLAH: AL-HIKAM)
  Ada dua perkataan yang penting di sini: Al-Isyaarah dan Al-'Ibaarah.

  Al-Isyaarah menurut istilah tasauf ialah "pengungkapan ke atas rahsia-rahsia tauhid secara kinayah yakni bukan dengan kalimat yang terang dan jelas. Sementara Al-'Ibaarah pula bermaksud "pengungkapan sesuatu maksud dengan terang dan jelas".

  Al-Isyaarah adalah lebih rumit dari Al-'Ibaarah. Misalnya Allah telah melimpahkan kepada hamba-hambaNya yang yakin dan taat berupa ilmu-ilmu ketuhanan, perasaa-perasaan yang mendekatkan kepadaNya dan rahsia-rahsia yang halus yang timbul dari hakikat tauhid kepadaNya. Maka yang demikian itu agak sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata. Tetapi sesama 'arif akan berbicara dengan menggunakan kalimat kinayah yakni perkataan-perkataan yang membayangkan kepada hal-hal tersebut. Sebab itu dalam forum ini kadang-kadang ada yang faham dengan isyarat berkenaan dan ada yang tidak. Itu bergantung kepada inayah dariNya jua. Inilah yang dikatakan Al-Isyaarah.

  Bila seorang hamba Allah sudah mulai mendapatkan isyarat-isyarat yang demikian dan cepat faham berarti dia tidak dapat menghilangkan hatinnya dari isyarat-isyarat itu. Bila dengan isyarat-isyarat itu dia merasa dekat dengan Allah berarti dia masih belum lagi tergolong sebagai 'Arif-billah. Sebab dia masih bergantung kepada isyarat itu bukannya kepada Allah sepenuhnya. Bila keadaan ini berlaku bermakna dia masih belum tenggelam dalam terarah kepada Allah.  ~~~~~ o O o ~~~~~

  Orang begini dalam istilah tasauf masih dalam status "Al-Farqu" belum sampai kepada status "Al-Jam'u".
  Dalam bahasa paling mudah ialah faraq...berpisah.. dan AlJam'u ini bahasa paling mudah ialah jamak atau berhimpun, terhimpun...berserta zahir dan batin.

  Al-Farqu ialah segala sesuatu yang masih tertambat manusia sedangkan Al-Jam'u ialah segala sesuatu sudah terlepas darinya, tetapi semata-mata datang dari Allah dalam pandangan zahir dan batin. Tegasnya Al-Farqu itu ialah penglihatan kita kepada taat dan ibadat di mana masih diikatkan dan disangkutpautkan pada kita selaku makhluk Allah.

  Kerana itu jika kita hanya berhubungan dengan Allah pada lahiriah sahaja disamping kita mendapat pula isyarat-isyarat berupa ilmu ladunni, sabahagian rahsia tauhid dan lain-lain bererti kita masih belum menjadi "Ariff-billah" sebab kita masih memandang segala-galanya. Masih lagi bergantung kepada selain Allah (Ghairullah).  ~~~~~ o O o ~~~~~

  Ini bermakna seseorang itu masih belum sampai pada tahap "Ariff-billah" jika dia masih tergolong dalam status "Al-farqu" ini.

  'Ariff-billah adalah yang sudah sampai status Al-Jam'u. Maksudnya segala isyarat dan limpah kurnia dari Allah itu tidak dipandangnya dan tidak dilihatnya. Sebab tu kita tengok orang itu sangat alim, tapi bagi dia pula adalah sebaliknya,sangat jahil. Ini semua kerana dia telah tenggelam dalam tauhid 'LA". Kemuncak kepada syahadah. Semuanya lenyap pada pandangan zahir dan batinnya.

  Pada waktu inilah dia akan merasakan seperti Hadis Qudsi:
  "...mendengar dengan pendengaranKu, melihat dengan penglihatanKu dan bertutur dengan pertuturanKU"

  Saiyidina Ali pernah ditanya:
  "Apakah kita boleh melihat Tuhan kita?.Lalu dijawabnya:
  "Bagaimana kita beribadat dan menyembah Tuhan yang tidak kita lihat?".
  Kesedaran batin melihat semua wujud Allah.
  Penyerahan secara total.

  Saidina Ali menceritakan dirinya. Bukan cerita pengalamannya, sikapnya atau fiel dia. Dia itu adalah ibarat.

  Sebaliknya Al-Hallaj mengisyaratkan dengan berkata :
  "Aku naik haji, maka aku lihat ka'bah, tetapi daku belum melihat Tuhan ka'abah. Kemudian aku naik haji kali kedua, maka aku lihat ka'abah dan Tuhanku. Kemudian aku naik haji kali ketiga, maka aku lihat Tuhan ka'abah, tetapi aku tidak melihat ka'bah."

  Tegasnya,
  Al-Isyarah ialah orang yang memberi isyarat.
  Al-Ibarah ialah orang yang MENJADI ibarat.

  Bagaimana boleh sampai ketahap ini? Bersihkan hati selain dariNya. Bila hati bersih DIA akan bersemayam di dalamnya. Masa tu segala arahan adalah datang dariNya sebab dia yang mengawal dan merajai hati. Jadilah segala tindak-tanduk adalah tindak tandukNya. Walaupun pada zahir nampak macam buruk dan bertentangan dengan syariat. Itu yang terjadi kepada Khaidir dan Musa. Sebab tu kadang-kadang kita tidak dapat menduga seseorang. Tidak ada ukuran pada kita.

  Nabi bersabda:
  "Orang alim mengukir, sedangkan orang 'arif membersihkan".

  Bersama-samalah kira merenung diri kita sendiri. Berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang hambaNya. Tahap paling mulia.

  SYARIAT, THORIQAT, HAKIKAT DAN MAKRIFAT

  SYARIAT, THORIQAT, HAKIKAT DAN MAKRIFAT

  (diadaptasi drp laman suluk98)

  "Hakikat tidak akan muncul sewajarnya jika Syariat dan Thorikat belum betul lagi kedudukannya. Huruf-huruf tidak akan tertulis dengan betul jika pena tidak betul keadaannya."

  Fakir Suluk mulakan bicara dengan Taufiq yang diberikan oleh Allah Taala Yang Ampunya Pengetahuan.

  Adapun perkataan Syariat, Thoriqat, Hakikat dan Makrifat walaupun ianya berlainan pada sebutan tetapi dari segi tujuannya adalah satu jua iaitu sekelian itu "Syariat". Berlainan pada lafaz atau sebutan-sebutan ini adalah kerana berlainan hantaran jua seperti yang akan dibincangkan dalam bab ini Insya Allah. Kata Sheikh Al-Islam Sulaiman bin Shodiq رحمه الله تعالى dalam kitabnya Mizaan Al-'Aqala' bahawa tiap-tiap satu daripada perkara-perkara tersebut ada dua hantaran maknanya iaitu;

  • Makna Lughowi (dari segi bahasa) dan
  • Makna Istilah (dari segi syarak)

  Adapun tiap-tiap satu daripada empat perkara itu atas sekira-kira makna lughowi(bahasa) iaitu;

  • Syariat adalah kenyataan
  • Thoriqat adalah jalan
  • Hakikat adalah sebenar
  • Makrifat adalah mengenal.

  1. Penerangan Mengenai Syariat.

  Adapun makna istilah atau pengertian mengikut syarak bagi syariat ialah;

  "Undang-undang Tuhan yang dihantarkan untuk kebaikan hamba daripada sekira-kira suruh dan tegah dan harus".

  • Maka "suruh" itu dua bahagi iaitu, pertamanya wajib dan keduanya sunat.
  • dan "tegah" itu dua bahagi juga iaitu haram dan makruh
  • dan "harus" itu satu jua

  dimana berjumlah semuanya lima perkara iaitu;

  • Wajib
  • Sunat
  • Haram
  • Makruh & harus

   Adapun erti wajib itu ialah sesuatu yang diberi pahala pada mengerjakannya dan berdosa apabila meninggalkan ia. Sunat itu pula ialah sesuatu yang diberi pahala pada mengerjakannya dan tiada berdosa apabila meninggalkan ia.

   Adapun haram itu ialah berdosa pada mengerjakannya dan diberi pahala pada meninggalkan ia dan makruh itu tiada berdosa mengerjakan ia dan diberi pahala apabila meninggalkan ia dan harus itu bersamaan jua sama ada mengerjakan ia atau meninggalkan ia iaitu tidak diberi pahala atau dosa..
   Inilah yang dinamakan Syariat atau Syarak.

  Maka tiap-tiap yang keluar daripada perbuatan kita atau perkataan kita atau niat kita semuanya yang mencakupi zahir dan batin tidak terlepas malah akan terkena dengan salah satu daripada tiga perkara itu iaitu;

  • adakalanya kebajikan atau
  • tidak kebajikan atau
  • tidak kebajikan dan tidak kejahatan

  Maka tiga perkara ini merupakan penimbang syariat; di mana tak dapat tidak (mesti) akan terkena pada tiap-tiap seseorang. Maka yakinilah bahawasanya thoriqat, hakikat dan makrifat ketiga-tiganya itu adalah syariat juga; tiada keluar sekali-kali daripada nama syariat. Ia hanyalah bersalahan pada nama dan sebutan jua dan sebab yang demikian itu adalah kerana Thoriqat itu maknanya pada istilah atau syarak ialah "WASILAH" dan erti wasilah itu ialah tiap-tiap sesuatu yang boleh menyampaikan dan menghasilkan kehendak seperti kapal atau kereta dan lain-lain di mana sekelian itu merupakan "WASILAH" atau "THORIQAT" yang menyampaikan kepada tempat yang diqasadkan.

  2. Penerangan Mengenai Thoriqat

  Adalah tujuan kehendak "SYARIAT" itu dua perkara sahaja iaitu;

  • Pertamanya "Takliyah" ( تخلية dan
  • Keduanya "Tahliyah" ( تحلية )

  Adapun erti Takliyah itu ialah "membersihkan dan menyucikan daripada segala kejahatan zhohir dan batin" dan erti Tahliyah itu ialah menghiasi dan bersepakai dengan kelakuan dan perangai yang baik zhohir dan batin.

  Maka kejahatan yang sehabis-habis jahat dan keji itu ialah lupa atau lalai kepada Allah Taala dan kebajikan serta kelakuan perangai yang sehabis-habis baik itu ialah "Dawaamul Hudur" ertinya sentiasa ingat akan Allah Taala.

  Firman Allah Taala;

  وَللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

  "Kemana sahaja mereka memalingkan muka mereka, di situ ada Wajah Allah". (Al-Baqarah:115).

  Maka dua perkara inilah yang dituntut pada syarak kepada seorang hamba untuk/supaya mencarikan jalan thoriqat yang boleh menjauhkan kejahatan itu dan menyampaikan kepada sehabis-habis kebajikan itu dengan apa-apa jalan (thoriqat) yang ada. Maka jalan yang ada itu tersangatlah banyak sehinggakan ada antara ulama yang mengatakan;

  "Bermula jalan yang boleh menyampaikan kepada Allah itu amat banyak dengan sebilang-bilang nafas sekelian makhluk".

  Dan lagi firman Allah Taala dalam Surah Al-Imran:31

  قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

  Maksudnya:

  Katakanlah Ya Muhamad kepada umat engkau, jika ada kamu kasih akan Allah, maka ikutilah aku(Rasulullah SAW.) supaya kasih pula Allah Taala akan kamu.

  Dari maksud Firman Allah ini membuktikan segala amalan dan perbuatan yang telah baginda lakukan dan tinggalkan atau yang baginda "syariatkan" adalah merupakan "Thoriqat" untuk mencapai keredhoan Allah Taala. Dan untuk memperihalkan segala amalan baginda itu, semuanya telah umum kenyataannya dari hadis-hadis dan riwayat hidup baginda serta dari kitab-kitab fekah yang diasaskan oleh empat mazhab yang memang diakui kebenarannya..

  Dalam hal ini, eloklah kita lihat penegasan mengikut pandangan hakikat dari hambanya yang telah Washil ilaLah (sampai kepada Allah). Telah menyebut oleh Al-Arif Al-Rabbani Kamil Mukamil Wali Qutub Sheikh Abi Madyan رضى الله عنه dalam kitabnya "Kanzul Manan" sebagaimana berikut;

  "Diharamkan mereka itu sampai kepada Allah kerana meninggalkan mengikut "Thoriqat Muhammadiyah" (iaitu amalan dan perbuatan Rasulullah SAW. di samping suruhan dan tegahannya) dan berjalan mereka itu dengan keinginan mereka".

  Maka segala jalan yang ditentukan oleh syarak yang di bawa oleh Rasulullah SAW. itu tiada keluar daripada pekerjaan yang disuruh ertinya mengerjakan yang disuruh dan meninggalkan yang ditegah. Maka setengah daripada jalan itu ialah dengan membanyakkan sembahyang sunat dan puasa dan zikirullah dan membanyakkan membaca dan mengkaji Al-Quran, memperdalami ilmu agama, berbuat kebajikan kepada golongan fakir dan lain-lain lagi daripada yang disuruh dan menjauhkan apa yang ditegah.

  Dengan demikian, mengerjakan apa-apa yang tersebut itu dikatakan "Thoriqat" dan orang yang menjalankannya dan mengerjakan yang demikian itu dinamakan dia "Ahli Thoriqat". Maka difaham daripadanya, jelaslah dan nyatalah bahawasanya thoriqat itu ialah syariat juga dan tiada keluar sekali daripada nama syariat di mana ianya telah ditegaskan oleh Allah Taala dalam firmanNya dalam Surah Al-Hasyr:07

  وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ

  Maksudnya:

  "Dan apa-apa yang telah mendatang ia akan kamu oleh Rasulullah itu maka ambil oleh kamu dan apa-apa yang menegah ia akan kamu, maka berhentilah oleh kamu jangan dikerjakan".

  Itulah sebenar-benar Thoriqat; iaitu Syariat dalam erti kata melaksanakan dan menjunjung akan apa yang disuruh dan menjauhkan apa yang ditegah. Bukanlah ditentukan dengan kehendak dengan thoriqat itu semata-mata atau khusus dengan "Thoriqat Naqsyabandiyah" atau "Thoriqat Khulwatiyah" atau "Thoriqat Ahmadiyah" atau lain-lain lagi.

  Adapun yang dimasyhur dengan thoriqat-thoriqat tersebut adalah semata-mata disandarkan kepada orang yang mula mengasaskan dan mengerjakan pekerjaan itu hingga masyhur namanya dan dikatakanlah thoriqat itu Thoriqat fulan-fulan. Ini adalah "salah satu cara atau jalan" untuk sampai kepada Allah di samping banyak lagi jalan-jalan lain yang ada mengikut sebilangan nafas yang ada pada makhluk ini.

  Perlu ditegaskan bukan kita menafikan akan kebenaran Thoriqat khususiah ini, tetapi kita ingin menjelaskan bahawa itu adalah salah satu jalan dari jalan-jalan lain yang ada. Bukanlah semestinya dengan jalan yang ini sahaja dan janganlah dinafikan jalan yang lain kerana menafikan jalan yang lain samalah seperti menafikan anugerah Rahmat Allah yang lain.

  Janganlah terkeliru dengan istilah Thoriqat ini sehingga ada yang sanggup menidakkan atau mempelekehkan orang-orang yang tidak ikut dalam Jamaah Thoriqat Khususiah yang tertentu dengan tuduhan-tuduhan liar sebagai orang yang "suka makan kulit sahaja" atau "orang yang tidak mengamalkan ilmunya" atau "golongan syariat yang jahil tentang thoriqat dan makrifat" atau "orang yang tidak mengikut jalan yang sebenar" atau tuduhan-tuduhan lain hanya kerana mereka tidak ikut berthoriqat secara khususiyah mengikut mana-mana nama thoriqat seperti di atas. Tujuan mereka adalah sama sahaja iaitu untuk sampai kepada Allah dan berbeza mungkin pada jalan-jalannya sahaja.

  Jangan....jangan sekali dipersempitkan keluasan Allah dan dikurangkan Kekayaan Allah Yang Maha Meliputi di atas setiap penzhohiran yang ada. "Kemana sahaja mereka memalingkan muka mereka, di situ ada Wajah Allah". (Al-Baqarah:115). Jangan pula kita lupa kepada pandangan hakikat dan orang-orang yang bermakrifat bahawa untuk "sampai kepada Allah" itu adalah dengan limpah rahmatNya jua.

  Telah diceritakan daripada seorang lelaki berkata kepada Sheikh (Guru)nya. Katanya; Wiridkan olehmu kepadaku suatu wirid. Mendengar pertanyaan lelaki itu, maka marahlah Sheikhnya kerana bodohnya permintaan tersebut. Katanya (sheikh); Adakah aku Rasul yang mewajibkan segala yang wajib dan segala fardu itu telah maklum dan segala maksiat itu telah masyhur.

  • Maka peliharakan bagi segala fardu dan
  • tinggalkan segala maksiat itu dan
  • peliharalah olehmu akan hatimu daripada berkehendak kepada dunia dan kasih kepada perempuan dan
  • lemahkan kepada syahwat. dan
  • redholah engkau pada bahagian Allah bagimu yang keredhoaan.(dari amal dan ibadatmu). Maka jadikan olehmu bagi Allah syukur dan
  • apabila datang bagimu kedukaan maka jadikan olehmu sabar. [Petikan dari Kitab Hikam Ibni Athoillah]

  Saturday, November 17, 2007

  Nasihat Hidup Bahagia

  Barangsiapa menginginkan teman, cukuplah Allah menjadi temannya.

  Barangsiapa menginginkan kekayaan, cukuplah qana’ah menyertainya.

  Barangsiapa menginginkan nasihat, cukuplah kematian menasihatinya.

  Barangsiapa menginginkan harta simpanan, cukuplah Al-Quran menjadi barang simpanannya.

  Barangsiapa yang tidak cukup dengan keempat-empat hal ini, cukuplah neraka baginya.

  Wednesday, November 14, 2007

  KeredhaanMu  KeredhaanMu

  Ya Allah, Ya Tuhanku
  HambaMu merindukan
  Rahmat kasih sayangMu
  Dan jua keredhaanMu
  Dalam hidupku

  Meskipun ku ulangi dosa noda
  Yang menjanjikan azab sengsara
  Namun ku sedari
  KeampunanMu tidak bertepi

  Ku akui diri ini
  Hamba yang mungkir pada janji-janji
  Jadikanlah taubat ini yang sejati
  PadaMu Ilahi

  Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku
  Ya Allah, redhakanlah kehidupanku
  Moga terhapus penghijab kalbu
  Antara Kau dan aku

  Tuhan,
  Ku zalimi diri ini
  Andai Kau tak ampuni dan rahmati
  Alangkah ruginya diri

  Tuhan,
  Jangan Kau palingkan hati ini
  Setelah Kau beri hidayah
  Sesungguhnya Kau Maha Pengasih

  Monday, November 12, 2007

  DEMI MASA  Demi Masa
  Album : Demi Masa
  Munsyid : Raihan

  Demi masa sesungguhnya manusia kerugian
  Melainkan yang beriman dan beramal sholeh
  Demi masa sesungguhnya manusia kerugian
  Melainkan nasehat kepada kebenaran dan kesabaran

  a a a.....

  Gunakan kesempatan yang masih diberi moga kita takkan menyesal
  Masa usia kita jangan disiakan kerna ia takkan kembali

  Ingat lima perkara sebelum lima perkara
  Sihat sebelum sakit
  Muda sebelum tua
  Kaya sebelum miskin
  Lapang sebelum sempit
  Hidup sebelum mati

  (Ingat lima perkara sebelum lima perkara)
  (Ingat lima perkara sebelum lima perkara)

  Demi masa sesungguhnya manusia kerugian
  Melainkan yang beriman dan beramal sholeh
  Gunakan kesempatan yang masih diberi moga kita takkan menyesal
  Masa usia kita jangan disiakan kerna ia takkan kembali

  Ingat lima perkara sebelum lima perkara
  Sihat sebelum sakit
  Muda sebelum tua
  Kaya sebelum miskin
  Lapang sebelum sempit
  Hidup sebelum mati

  (Ingat lima perkara sebelum lima perkara)
  (sihat sebelum sakit)
  Muda sebelum tua
  Kaya sebelum miskin
  Lapang sebelum sempit

  (Ingat lima perkara) Hidup sebelum mati
  (sebelum lima perkara) Sihat sebelum sakit
  (Ingat lima perkara sebelum lima perkara) Muda sebelum tua

  (Ingat lima perkara) Kaya sebelum miskin

  (sebelum lima perkara) Lapang sebelum sempit
  (Ingat lima perkara sebelum lima perkara) Hidup sebelum mati
  (Ingat lima perkara sebelum lima perkara) Hidup sebelum mati
  (Ingat lima perkara sebelum lima perkara)

  Untuk lebih banyak lirik nasyid, sila klik sini

  Sunday, November 11, 2007

  DIALOG IBN ATHAILLAH – IBN TAYMIYAH

  DIALOG IBN ATHAILLAH – IBN TAYMIYAH

  Asy-Syeikh Ibn Athaillah merupakan seorang ahli sufi, ahli hadith, ahli fiqh Mazhab Maliki dan seorang khalifah Tariqat Syazilliyah. Antara karyanya yang termasyhur ialah kitab Hikam.Satu ketika Syeikh Ibn Taymiah telah diampunkan sultan lalu dibebaskan. Sebaik sahaja dibebaskan, beliau dari Iskandariah terus kembali ke Kaherah lalu solat Maghrib di Masjid Al Azhar. Kebetulan yang mengimamkan solat ialah Syeikh Ibn Athaillah. Nampaknya Ibn Taimiah tidak ada masalah untuk berimamkan seorang ahli sufi. Kalau benarlah Ibn Taimiyah membid’ahkan pegangan dan fahaman tariqat, mengapa mudah-mudah saja beliau menjadi makmum kepada Ibn Athaillah?Selesai solat Ibn Athaillah terpandang Ibn Taymiyah di belakangnya lalu menegurnya. Merekapun bersembang bertukar-tukar fikiran. Berikut adalah antara dialog mereka:


  IBN ATHAILLAH:
  Biasanya aku solat di masjid Imam Hussein dan solat Isya’ di sini, tapi lihatlah bagaimana ketentuan Allah berlaku. Allah mentakdirkan akulah orang pertama yang menyambut engkau (selepas dibebaskan dari penjara dan datang ke mari). Ceritakanlah kepadaku wahai faqih, apakah engkau menyalahkan aku atas apa yang telah terjadi?

  IBN TAYMIYAH:
  Aku tahu, engkau tidak berniat buruk terhadapku, tapi perbezaan pandangan antara kita tetap ada. Mulai hari ini, dalam masalah apapun aku tidak mempersalahkan dan membebaskan daripada kesalahan, sesiapapun yang melakukan keburukan terhadapku. (Ini menunjukkan betapa tingginya budi Ibn Taymiyah)

  IBN ATHAILLAH:
  Apa yang engkau tahu tentang aku wahai Syeikh Ibn Taymiyah?

  IBN TAYMIYAH:
  Aku tahu engkau adalah seorang yang soleh, berpengetahuan luas, dan sentiasa berkata yang benar dan tulus. Aku bersumpah tidak ada orang selain engkau, baik di Mesir mahupun di Syria yang lebih mencintai Allah ataupun mampu meniadakan diri di (hadapan) Allah atau lebih patuh atas perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Namun kita tetap mempunyai pandangan yang berbeza. (Walaupun mereka berbeza pandangan dalam aspek-aspek tertentu, namun Ibn Taymiyah sangat menghormati Ibn Athaillah bahkan mengakui kredibilitinya. Keadaan ini jauh berbeza dengan fahaman dan perilaku sebahagian orang hari ini yang mendakwa peminat Ibn Taymiyah. Semua tulisan dalam kurungan adalah penjelasan Alexanderwathern)Apa yang engkau tahu tentang aku? Apakah engkau atau aku sesat- dalam menolak kebenaran meminta bantuan seseorang untuk memohon pertolongan Allah (dalam kes istighatsah)?

  IBN ATHAILLAH:
  Tentu saja sahabatku engkau tahu bahwa istighatsah atau memohon pertolongan sama dengan tawasul atau mengambil wasilah (pengantara) dan meminta syafaat, dan sesungguhnya Rasulullah saw adalah seorang yang kita harapkan bantuannya kerana bagindalah pengantara kita dan syafaatnyalah yang kita harapkan.

  IBN TAYMIYAH:
  Dalam hal ini aku berpegang kepada sunnah Rasul yang ditetapkan dalam syariat. Dalam hadith yang berbunyi: “Aku telah dianugerahkan kekuatan syafaat.” Dalam ayat al Quran juga dinyatakan: "Mudah-mudahan Allah akan menaikkan kamu (wahai Nabi) ke tempat yang terpuji.” (Q.S Al Isra : 79). Yang dimaksud dengan tempat terpuji adalah syafaat. Lebih jauh lagi, saat ibu kepada Khalifah Ali ra meninggal dunia, Rasulullah berdoa kepada Allah di kuburnya: "Ya Allah Yang Maha Hidup dan Tak Pernah Mati, Yang Menghidupkan dan Mematikan, ampuni dosa-dosa ibuku (ibu saudaraku) Fatimah binti Asad, lapangkanlah kubur yang akan dimasukinya dengan syafaatku, utusanMu, dan para nabi sebelumku. Karena Engkaulah Yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun". Inilah syafaat yang dimiliki Rasulullah saw. Sementara mencari pertolongan daripada selain Allah, merupakan suatu bentuk kemusyrikan. Rasulullah saw sendiri melarang sepupunya, Abdullah bin Abbas, memohon pertolongan daripada selain Allah.

  IBN ATHAILLAH:
  Semoga Allah mengurniakan engkau kejayaan, wahai faqih! Maksud daripada teguran Rasulullah saw kepada sepupunya Ibn Abbas, adalah agar dia (Ibn Abbas) mendekatkan diri kepada Allah bukan (dengan jalan) melalui kekerabatannya dengan rasul melainkan dengan ilmu pengetahuan.(Sangat jelas maksud teguran Rasulullah kepada Ibn Abbas tersebut. Nyatalah selama ini Ibn Taimiyah tersalah faham) Sedangkan mengenai pemahaman engkau tentang istighasah sebagai mencari bantuan kepada selain Allah- yang termasuk perbuatan musyrik, aku ingin bertanya kepada engkau:Adakah muslim yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya yang berpendapat -ada selain Allah yang memiliki kekuasaaan atas segala kejadian dan mampu menjalankan apa yang telah ditetapkan-Nya berkenaan dengan dirinya sendiri?

  (Jawapannya… tentulah tidak ada. Apa yang berlaku semuanya dengan kekuasaan Allah. Allah berkuasa, makhluk langsung tak ada apa-apa).Adakah mukmin sejati yang meyakini, ada yang dapat memberikan pahala atas kebaikan dan menghukum atas perbuatan buruk, selain daripada Allah? (Jawapannya, tidak ada juga)Di samping itu, seharusnya kita sedar bahawa ada berbagai ekspresi yang tak dapat dimaknai sebatas harfiah belaka. Ini bukan saja dikhuatirkan akan membawa kepada kemusyrikan, tapi juga untuk mencegah kemusyrikan. Sebab, siapapun yang meminta pertolongan Rasul bererti mengharapkan anugerah syafaat yang dimiliknya daripada Allah, sebagaimana jika engkau mengatakan: "Makanan ini memuaskan seleraku". Apakah itu bermaksud makanan itu sendiri yang memuaskan selera engkau? Ataupun Allahlah yang memberikan kepuasan melalui makanan?

  (Meminta bantuan kepada seseorang itu tidak semestinya bermaksud kita menduakan Allah, tidak semestinya menjadikan kita syirik. Samalah seperti seorang suami berkata kepada isterinya, “Sayang, tolong gorengkan ayam untuk abang.” Adakah ini bermaksud isterinya yang berkuasa mutlak menjadikan ayam itu digoreng? Tentu tidak. Yang berkuasa mutlak hanyalah Allah, si isteri sebagai pengantara sahaja, sebagai tukang proses sahaja)Sedangkan kenyataan engkau bahwa Allah melarang orang Islam untuk mendatangi seseorang selain daripada Diri-Nya untuk mendapat pertolongan, pernahkah anda melihat seorang muslim memohon pertolongan kepada selain Allah?
  Ayat Al Quran yang engkau rujuk (sebenarnya) berkenaan dengan kaum musyrikin, dan mereka yang memohon kepada dewa, dan berpaling daripada Allah (tidak ada kena –mengena pun dengan kes tersebut). Sedangkan satu-satunya jalan bagi kaum muslim yang meminta pertolongan rasul adalah dalam rangka bertawasul atau mengambil pengantara, atas keutamaan (hak) rasul yang diterimanya daripada Allah (bihaqqihi inda Allah) dan tashaffu atau memohon bantuan dengan syafaat yang telah Allah anugerahkan kepada rasul-Nya.

  Sementara itu, jika engkau berpendapat bahawa istighasah atau memohon pertolongan itu dilarang syariat karena mengarah kepada kemusyrikan, maka kita seharusnya mengharamkan anggur karena dapat dijadikan (mengarah kepada terhasilnya) minuman keras, dan mengembiri lelaki yang tidak menikah untuk mencegah zina (kerana ia mengarah kepada terhasilnya zina). *Kedua-dua syeikh tertawa atas ulasan terakhir ini.

  sambungan dialog ini sila rujuk http://alexwathern.blogspot.com/2007/04/dialog-ibn-athaillah-ibn-taymiyah-1.html

  Tuesday, November 06, 2007

  Kelebihan Berselawat

  Sufyan As Sauri menceritakan :

  Bila bertawaf mengelilingi kaabah, saya melihat seorang laki-laki, ia membaca selawat kepada Rasulullah saw. Saya mendekatinya lalu bertanya: "Mengapa anda meninggalkan bacaan tasbih,tahmid dan tahlil justeru hanya membaca selawat sahaja? Adakah sesautu berlaku kepada diri anda? Siapakah anda ini? Tanya orang itu. Saya Sufyan As Sauri" Jawab saya. Baiklah akan aku ceritakan." Aku meninggalkan ayahku untuk mengerjakan haji.

  Ketika dalam perjalanan, ayahku sakit dan sakitnya itu membawa kematian. Aku bersedih dengan kematiannya. Wajah ayahku yang tampan itu telah bertukar menjadi hitam legam, aku menutup wajahnya dengan kain. Aku berasa sedih sekali, dan malu jika orang mengetahuinya, sedang ayahku adalah seorang ahli ibadah. Aku terus bertafakur dan tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi seakan-akan melihat sinar yang semakin mendekati tempatku itu, dan ternyata sinar itu bersumber dari seorang yang sangat gagah lagi tampan. Pakaiannya bersih,wajahnya bersinar terang, baunya harum sekali. Aku tidak pernah melihat orang ini sebelumnya, dan aku belum mengenalinya.

  Dia terus menuju kepadaku. Satu-satu langkahnya sehinggalah dia berada disisiku. "Ada apa kesusahanmu?" tanyanya. "Ayahku telah meninggal dunia," aku menangis. Dan belum sempat aku bercerita seterusnya, dia berkata. "Jangan menangis semua manusia mesti mati." "Tapi wajahnya" kataku "Wajahnya hitam legam. Tolonglah aku" aku merayu-rayu terus mengharapkan bantuan sesautu. Tanpa berbicara apapun lagi, dia terus membuka kain yang menutup wajah ayahku itu, lalu mengusap telapak tangannya pada wajah ayahku. Ajaib sekali, aku hampir tidak percaya apa yang telah berlaku. Wajah ayahku kembali semula putih bersih, dan lebih bercahaya dari asalnya. Apa penawarnya? Sampai perkara yang cukup ajaib ini dapat berlaku.

  Dia kemudian mengambil kain tadi dan menutup semula wajah ayahku itu. Kemudian iapun hendak kembali semula dari arah yang ia dating tadi.

  Melihat ia akan pergi, dan aku belum lagi tahu siapa orang ini, maka aku segera memegang bajunya seraya bertanya, siapakah tuan yang telah menolong ayahku ini? Dia tersenyum dan kelihatan nur dan cahaya bersinar dari senyumannya. Wajahnya seperti bulan purnama. "Aku ini Muhammad" jawabnya. "Muhammad siapa"? aku meminta penerangan lagi.

  "Muhhamad, Rasulullah. Akulah pembawa Al Quran" jelasnya. Aku terduduk dan terpinga-pinga untuk menikmati wajahnya yang mulia. Inilah dia Rasulullah, aku berkata dalam hatiku, lisanku kelu, tidak berkata apa-apapun.

  "Ayahmu ini terlalu banyak membuat sia-sia didalam hidupnya, namun begitu dia selalu membaca selawat dan salam kepadaku. Ketika ia mengalami hal buruk ini, ia memohan kepada ku untuk membantunya, maka aku datang ini untuk membantunya, dan aku selalu menolong orang yang selalu membaca selawat dan salam kepadaku" jelasnya.

  Pada saat itulah aku terkejut dari mimpiku itu, dan aku terus teringat apa yang telah berlaku di dalam mimpi itu. Aku terus membuka kain yang menutupi wajah ayahku itu, dan betullah seperti yang berlaku di dalam mimpi tadi, bahawa wajah ayahku telah kembali putih bersih dan bercahaya lebih dari mulanya.

  BERKAT SELAWAT

  UNTUK AMALAN KITA BERSAMA SUPAYA KITA SAMA-SAMA MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH SWT.

  "Au zubillah himinashsyaitan nirrajim ... bismillahirrahmannirrahim"

  Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

  Dalam satu cerita yang lain mengenai perkara selawat juga, bahawa seorang wanita telah bermimpikan anaknya yang baru mati. Dilihatnya anaknya sedang disiksa dengan amat berat sekali.

  maka wanita itu sangat sedih ketika meningatkan mimpi yang dilihatnya, dan dia terus menangis dan menangis memohon ALLAH agar diampunkan dosa anaknya itu.

  Sekali peristiwa sedang dia berada di kuburan anaknya itu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang compang-camping keadaannya. Dia berdiri dihadapan kubur-kubur itu, lalu berselawat keatas Nabi saw, sebanyak-banyaknya kemudian dia menghadiahkan pahalanya kepada sekalian ahli kubur di situ, dan dia pun pergi.

  Pada malamnya, wanita itu bermimpi lagi akan anaknya, dan kali ini mimpinya agak berlainan sedikit. Iaitu dilihatnya anaknya sedang dalam cahaya dan bahagia mengecap segala kenikmatan ALLAH. Maka wanita itu bertanya kepada anaknya tentang perubahan nasib yang diterimanya sekarang, apa sebabnya?

  Lalu anak itu memberitahu bahawa semua itu ialah kerana berkat selawat orang salih yang baru datang ke kuburan itu, yang telah berselawat ke atas Nabi saw, lalu dihadiahkan pahala selawatnya itu kepada sekalian ahli kubur, dan nasibnya dari pahala itulah telah mendapat segala kebahagian yang di kecapi sekarang ini.

  Moral: Marilah kita perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah agar mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat, Insyaallah.

  SYAFAAT UTK MALAIKAT

  UNTUK AMALAN KITA BERSAMA SUPAYA KITA SAMA-SAMA MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH SWT.

  "Au zubillah himinashsyaitan nirrajim ... bismillahirrahmannirrahim"

  Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

  Pada saat Rasulullah saw dimikrajkan, beliau melihat berbagai macam keanihan. Di antaranya baginda melihat satu malaikat yang dibakar oleh ALLAH swt.

  Nabi bertanya kepada Jibril as,

  "Mengapa ia dibakar?"

  Dijawab oleh Jibril as,

  "ALLAH mengutus dia ke sebuah negeri untuk menghancurkan penduduknya. Tetapi ia tidak jadi melakukannya kerana merasa hiba dan sedih terhadap seorang bayi yang masih menyusui di negeri itu. ALLAH lalu menghukumnya."

  "Tahukah kau wahai Jibril, apakah dia boleh bertaubat," tanya Rasul lagi.

  "Bukankah ALLAH menurunkanayat kepadamu, bahawa Dia maha pengampun bagi sesiapa saja yang bertaubat," demikian jawab Jibril as.

  Selesai mendengar jawapan Jibril as, Nabi lantas memohon taubat kepada ALLAH untuk malaikat itu.

  Dan ALLAH menjawab bahawa malaikat itu harus membawa selawat 10 kali kepada Rasulullah, barulah ia dilepas dari hukuman.

  Di langit, para malaikat gempar mempercakapkan bahawa ALLAH swt telah merahmati malaikat Karubiyyun berkat selawat kepada Rasul-Nya Muhammad saw.

  KELEBIHAN SELAWAT

  "Au zubillah himinashsyaitan nirrajim ... bismillahirrahmannirrahim"

  Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

  Kelahiran Rabiatul Adawiah

  Pada malam Rabiah dilahirkan, ayahnya tidak mempunyai setitik minyak pun untuk menerangi rumah. Ia juga tidak mempunyai kain selimut untuk menyelimut Rabiah. Ayah Rabiah mempunyai 3 orang puteri dan Rabiah merupakan puterinya yang keempat. Dalam keadaan dingin di waktu malam, ayanya telah bermimpi melihat Nabi saw. Nabi saw berkata,

  "Janganlah engkau bersedih hati kerana bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penegah bagi 70 ribu orang diantara kaumku. Esok pergilah engkau mengadap Isa Az Zadan gabenor Basrah. Di atas sehelai kertas, tuliskan kata-kata berikut ini; setiap malam engkau mengirimkan selawat seratus kali kepadaku dan setiap malam jumaat empat ratus kali. Kelmarin adalah malam jumaat tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaian mu itu berikanlah kepada org ini 400 dinar yang telah engkau perolehi secara halal."

  Ketika terjaga dari tidur, ayah Rabiah menangis. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan Nabi saw kepadanya dan mengirimkannya kepada gabenor melalui pengurus rumahtangga istana.

  "Berikanlah dua ribu dinar kepada orang-orang miskin, kata gabenor tersebut setelah selesai membaca surat itu. "Dan berikan 400 dinar kepada orang ini, katakan padanya bahawa aku harap engkau datang kepadaku supaya aku dapat melihat wajahmu. Namun demikian, tidak wajarlah engkau mengadapku sepatutnya akulah yang datang berjumpa denganmu."

  Dipetik dari buku berjudul "Wasiat Orang Soleh"

  Sunday, November 04, 2007

  MANUSIA & RAHSIA 7

  MANUSIA & RAHSIA 7

  Manusia adalah KALIFAH (7huruf) di muka bumi. Kalifah pada umat Islam pula adalah Nabi MUHAMAD yang merupakan rasul yang terakhir dari 25 (2+5=7) rasul-rasul ALLAH.

  Marilah kita meneliti kaitan Rahsia 7 pada sistem manusia sebagai sehebat-hebat kejadian Yang Maha Pencipta.

  1. Komposisi Tubuh

  Secara kasar, tubuh manusia bolehlah dibahagikan pada 7 komposisi yang utama iaitu:

  • 1 unit kepala
  • 1 unit leher
  • 1 tubuh badan
  • 2 unit tangan
  • 2 unit kaki

  1. Pancaindera Utama (deria)

  Pancaindera merupakan ‘penghubung’ manusia dengan dunia luarnya. Melalui deria-deria ini manusia dapat menerima maklumat, berinteraksi dan bertindak balas dengan alam sekelilingnya. Selain sistem kulit, terdapat 4 deria utama pada bahagian muka dan jumlah unit deria tersebut adalah 7 iaitu:

  · 1 mulut

  · sepasang telinga (2 lubang)

  · sepasang rongga Hidung (2 lubang)

  · sepasang Mata (2 unit)

  1. Rongga pada Tubuh

  Rongga atau lubang pada tubuh merupakan ekses keluar dan masuk udara, makanan ataupun cecair bagi pelbagai tujuan untuk kehidupan manusia. Terdapat 7 rongga atau lubang pada tubuh manusia iaitu:

  · 2 rongga telinga

  · 2 rongga hidung

  · 1 mulut

  · 1 salur kencing

  · 1 rongga dubur

  4. 7 bahagian pada Ambrio Manusia:

  • · Amnion
  • · Chorionic Villi
  • · Spinal Cord
  • · Jantung
  • · Otak
  • · Umbilical Cord
  • · Yolk Sac

  1. 7 Organ Utama dalam tubuh Manusia:

  · Otak

  · Jantung

  · Alat kelamin

  · Paru-paru

  · Hati

  · Ginjal

  · Perut

  1. 7 Kelenjar utama dalam tubuh:

  · Pituitary

  · Pineal

  · Thyroid

  · Thymus

  · Pancreas

  · Gonads

  · Adrenals

  1. 7 Bahagian utama pada Otak:

  · Cerebrum

  · Cerebellum

  · Pons Varolii

  · Medula Oblongatta

  · Corpus Callosum

  · Spinal Cord

  · Meninges

  1. 7 Bahagian utama pada Telinga:

  · Vestibule

  · Auditory Canal

  · Tympanic Membrane

  · Ossicles

  · Semi-circular Canal

  · Cochlea

  · Membranous Labyrinth

  1. 7 Bahagian utama pada Mata:

  · Kornea

  · Aqueous Humor

  · Kanta

  · Vitreous Humor

  · Retina

  · Sclera

  · Iris

  1. 7 Bahagian utama pada Jantung:

  · Ventrikal Kanan

  · Ventrikal Kiri

  · Atrium Kanan

  · Atrium Kiri

  · Tricuspid Valve

  · Mitral Valve

  · Septum

  1. 7 Lapisan pada Kulit:

  · Stratum Corneum

  · Stratum Lucidum

  · Stratum Granulosum

  · Prickle Cell layer

  · Basar Cell Layer

  · Corium

  · Hair Follicle

  1. 7 Fungsi tubuh:

  · Pernafasan (Respiration)

  · Sirkulasi (Circulation)

  · Penyerapan (Assimilation)

  · Perkumuhan (Excretion)

  · Reproduksi (Reproduction)

  · Sistem Rasa (Sensation)

  · Sistem Tindakan (Reaction)

  1. Komposisi air dalam tubuh

  Lebih 70% dari sistem tubuh adalah air. Bagi bayi, 97% (9+7=16, 1+6=7) adalah air manakala orang dewasa pula adalah 75%.

  · Otak manusia 74.5%(7+4+5=16, 1+6=7) adalah cecair

  · Darah manusia 83.5%(8+3+5=16, 1+6=7)) adalah cecair

  · Ginjal manusia 82.6%(8+2+6=16, 1+6=7) adalah air

  · Otot manusia; sekitar 70% adalah air

  · Tulang manusia; sekitar 22.3%(2+2+3=7) adalah air.

  · Malah gigi manusia; sekitar 2.5%(2+5=7) adalah air.

  Seperti yang telah dijelaskan dalam fakta sebelumnya, komposisi air pada bumi adalah sekitar 70% iaitu sama jumlah komposisi air dalam tubuh manusia. Fakta ini membuktikan Bumi sebagai planet yang sesuai untuk kehidupan manusia. Malah lebih menarik, apabila sifat air diukur dengan ukuran pH bagi menentukan sifat asid atau alkali, pH7 (neutral) merupakan titik keseimbangan dua sifat tersebut.

  1. 7 lapisan Aura

  Aura merupakan lapisan gelombang elektromagnet yang berada di sekitar tubuh fizik yang mengalirkan tenaga. Aura bertindak sebagai biasan pada gelombang yang mengalir pada tubuh fizik juga bertindak sebagai perisai halus yang melindung tubuh fizik tersebut dari gelombang atau sinaran yang merbahaya. Ilmu mengenai aura telah bermula beribu tahun yang lalu, hanya dewasa ini, bukti saintifik berjaya mengesahkannya. Dikatakan aura mempunyai 7 lapisan halus seperti berikut:

  • 1. Lapisan Tubuh Eterik
  • 2. Lapisan Tubuh Emosi
  • 3. Lapisan Tubuh Mental
  • 4. Lapisan Tubuh Astral
  • 5. Lapisan Tubuh Eterik Tinggi
  • 6. Lapisan Tubuh Mental Tinggi
  • 7. Lapisan Tubuh Rohaniah

  15. 7 Pusat Tenaga – Chakra

  Chakra merupakan organ metafizik (ghaib) yang wujud dalam sistem bio-energi manusia. Perkataan ‘Chakra’ berasal dari bahasa Sanskrit yang bermaksud roda yang berputar. Ia juga dikenali sebagai pintu gerbang atau ‘portal’ yang berfungsi sebagai pusat penerima, penyimpan dan pengalir tenaga ke seluruh sistem tubuh mengikut tahap dan kegunaannya. Ia juga boleh dikaitkan sebagai bateri hayat bagi kegunaan minda, emosi dan fizikal. Sistem chakra berkait rapat dengan sistem endokrin yang mengawal sistem kelenjar-kelenjar tubuh seperti kelenjar pineal, kelenjar thymus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal dan lain-lain. Dikatakan terdapat kira-kira 365 chakra dalam sistem tubuh, 40 darinya adalah chakra minor dan 7 darinya adalah chakra utama.

  • 1. CHAKRA DASAR
  • 2. CHAKRA EMOSI
  • 3. CHAKRA PUSAT
  • 4. CHAKRA JANTUNG
  • 5. CHAKRA KOMUNIKASI
  • 6. CHAKRA AJNA
  • 7. CHAKRA MAHKOTA

  16. 7 Note Muzik ciptaan Manusia:

  • · B – Ti
  • · A – La
  • · G – Sol
  • · F – Fa
  • · E – Mi
  • · D – Re
  • · C – Do

  17. 7 Keajaiban Dunia (7 Wonders of the World):

  • · Piramid – Egypt
  • · Hanging Gardens – Babylon
  • · Statue of Zeus – Olympia
  • · Temple of Artemis – Ephesus
  • · Mausoleum – Halicarnassus
  • · Colossus – Rhodes
  • · Pharos lighthouse – Alexandria

  18. Mitos dalam masyarakat (Melayu)

  Dalam masyarakat kita, 7 sering disebut dalam pelbagai mitos dan kefahaman budaya terutamanya dalam adat, amalan, perubatan, kepercayaan dan lain-lain, antaranya adalah:

  · syarat 7 hari 7 malam

  · beras 7 warna

  · air 7 telaga

  · mandi 7 bunga

  · sirih 7 helai

  · rokok daun 7 batang

  · benang/kain 7 warna

  · 7 keturunan

  · 7 petala langit

  · 7 petala bumi

  · 7 X Yasin/Fatihah

  · 313 (3+1+3=7) X Ayat Kursi

  Search Engine

  Google
  Loading...